E-Denetleme

E-Denetleme; Büyük Defter ve Yevmiye Defteri’nde bulunan bilgilerin elektronik ortamda GİB standartlarına ve yasal mevzuata göre uygunluğunu tespit eden elektronik denetlemedir, mevcut verilere kısa zamanda ve kesin doğruluk payı ile detaylı değerlendirme sonucu oluşabilecek hataların önüne gecmeyi sağlayarak doğru sonuç elde edilmesini sağlar.