E-Fatura


  •  E-Fatura, elektronik ortamda hazırlanan ve kağıt fatura ileaynı niteliklere sahip kağıda basılmayan bir fatura çeşididir.
  • Değerli kağıda basılı olanfaturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart halegetirilmiş, değiştirilemez bir biçimde mühürlenmiş, elektronik belgedir.
  • E-Fatura, kağıt fatura ile aynıhukuki niteliklere sahiptir.

Fatura maliyetinizi 10’da 1’e düşürecek.

Basılı fatura ortalama 7-8 güne ihtiyaç duyarken e-fatura 30 saniyede hazırlanır.

Basım, postalama, arşivleme, noter onay maliyeti gibi masraflar e-Fatura ile son bulur. Tüm bu işlemlere ayıracağınız zaman size kalır.

Faturayı arşivlemek için yer ayırma, saklama zorluklarından ve masraflarından kurtulursunuz.

Müşteriler ile kurum arasındaki uyuşmazlıklar azalır. Yanlış bilgiyi düzeltmek daha kolay, daha hızlı ve daha az maliyetli olur.

E-Fatura, süreçleri kısaltır, nakit akışını hızlandırır.

Tüm fatura işlemleriniz dijital ortamda arşivlenir, istediğiniz zaman istediğiniz tarihteki faturanıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

E-Fatura sisteminde hiçbir şekilde faturanız kaybolmaz.

Faturaweb365, teknik entegrasyon ve kurulum süreci gerektirmez.
Sınırsız sayıda kullanıcın yetkilendirilmesiyle yönetilmesini sağilar.
E-Fatura ile faturalarınızı daha hızlı hazırlayabilirsiniz. Böylece, personel zamanından da tasarruf edersiniz
Faturalarınız uzun yıllar güvenli bir şekilde saklanır.
Tahsilatlarınızı hızlandırırsınız.
E-faturalarınızı zaman ve Mekan sıkıntısı olmadan dilediğiniz yerden görüntüleyebilirsiniz.
Muhasebeciniz için veri girişi için harcadığı zaman ciddi anlamda azalır.
Muhasebecinizi Faturaweb365 hesabınıza kullanıcı olarak eklersiniz.Muhasebeciniz ay sonunu beklemeden fatura ve harcama bilgilerinize erişebilir; sizin ayrıca veri paylaşmanıza gerek kalmaz.
E-fatura kullandığınızda faturalarınızın resmi kopyaları da hesabınızda olacağı için onlara da kolaylıkla erişebilir.
Gerekli kontroller zamanında sağlanır, olası yanlışlıkların önüne geçilir.
Müşteri ve satıcılarla mutabakat yapmanız kolaylaşır.
E-fatura ile kağıt tüketimini azaltırsınız; çevrecidir.


397 Sıra No'luVUK Genel Tebliği

397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması (e-Fatura Uygulaması) hizmete alınmış bulunmaktadır.

e-Fatura Uygulamasından yararlanan kullanıcılar;

  • Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderebilir
  • Sistemde kayııtlı kullanıcılardan e-Fatura alabilir,
  • Gönderilen veya alınan e-Faturalarını bilgisayarlarına indirerek elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edebilirler.

416 Sıra No'luVUK Genel Tebliği

416 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler e-Fatura Uygulamasından yararlanabilmektedir. e-Fatura düzenlemek ve göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle e-Fatura Uygulaması üzerinde, kendilerine ait bir Kullanıcı Hesabı oluşturmaları gerekmektedir.

Kullanıcı Hesabı tanımlanan mükellefler e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yoluyla veya e-Fatura Portalı aracılığı ile kullanabilecektir.

424 Sıra No'luVUK Genel Tebliği

Tüzel kişi mükellef olmayan ve e-fatura göndermek ve/veya almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, yapacakları başvuru üzerine Başkanlık tarafından belirlenecektir.

E-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler ile diğer kurum, kuruluş ve işletmelerin e-faturalarını kendi mali mühür sertifikaları ile onaylamaları veya nitelikli elektronik sertifikaları ile imzalamaları esastır. Ancak e-fatura uygulamasını özel entegratör vasıtasıyla kullananlar düzenlenecek e-faturaların özel entegratörün mali mühür sertifikası ile onaylanmasına izin verebilirler.

Gelirler İdaresi Sayfa Bağlantısı
e-Fatura Başvuru süreciyle alakalı ayrıntılı bilgi için e-Fatura Uygulaması.PDF dosyamızdan yararlanabilirsiniz.