S.S.S.
 • Kimler e-Fatura Kullanabilir? Kimler için kullanımı zorunludur?

  2015 hesap döneminde brüt satış hasılatı 10 Milyon olan mükellefler 01.01.2017 tarihinden itibaren 2016 ve takip eden yıllarda 10 Milyon brüt satış hasılatını sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.Herkes. e-Fatura'ya geçişi zorunlu olanların yanında isteğe bağlı tüm firmalar  (şahış, tüzel) e-Fatura’nın avantajlarından faydalanmak için  e-Fatura'ya geçiş yapabilirler. E-Fatura sistemine kayıt olmadan E-Fatura gönderemezsiniz.

 • E-Fatura'ya geçinçe E-Defter’e geçmem gerekir mi?
  İsteğe bağlı e-Fatura'ya geçiş yapan firmaların e-Defter'e geçmeleri zorunlu değildir.
 • E-fatura zorunluluk kapsamında olup belirlenen tarihten itibaren fatura kullanıcısı olmayan mükelleflere uygulanan yaptırım ne olacaktır?
  Zorunluluk kapsamında olup, e-fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanunu’nun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.
 • E -Faturaya Geçmenin Maliyeti Nedir?

  E-Fatura sistemine girmek için TÜBİTAK’tan mali mühür satın almanız gerekecek. Kamu Sertifikasyon Merkezi'ne ödemeniz gereken mali mühür sertifikası Kamu SM'nin web sitesindeki fiyatlar şu şekilde;

  Tüzel Kişi (LTD ya da A.Ş. iseniz)

  3 yıllık mali mühür ve güvenlik hizmetleri sertifikası (MÜS + GÜS) + Akıllı Kart Okuyucu   

  259,60 TL (220 TL + KDV) 

  Gerçek kişi (Şahıs firmaları için) 

  3 yıllık mali mühür ve güvenlik hizmetleri sertifikası (MÜS + GÜS) + Akıllı Kart Okuyucu    

  141,60 TL (120 TL + KDV)


 • E-Fatura'nın matbu faturadan farkı nedir?

  e-Fatura, matbu faturadan farklı olarak dijital ortamda oluşturulup kesilir. Kişinin faturayı dilerse yazdırması da mümkündür. Fakat kanuni olarak bir farkı yoktur.

 • İrsaliyeli fatura düzenleyen firmalar sevkiyat için ne yapacak?
  e-Fatura uygulamasında irsaliyeli fatura yoktur. Bu nedenle mal sevkiyatı esnasında kağıt ortamda irsaliye düzenlenecek olup, faturası e-Fatura olarak oluşturulup alıcısına elektronik ortamda iletilecektir.
 • Ticari fatura yerine temel fatura gönderdik nasıl iptal edeceğiz?
  Göndermiş olduğunuz temel faturayı alan mükellef iade faturası düzenleyerek size geri gönderebilir ve siz yeni bir fatura düzenleyip ticari fatura olarak gönderebilirsiniz.


 • E-Arşiv’e tabi firmalar e-Fatura’ya da tabi midir? Tam tersi senaryoda durum nedir?
  E-Arşiv’e geçecek firmaların eğer daha önceden geçmedilerse öncelikle e-Fatura’ya geçmeleri zorunludur. Öte yandan, bir firma e-Arşiv’e tabi olmayıp sadece e-Fatura’ya tabi olabilir (örneğin e-ticaret yapmayan firmalar).
 • E-Arşiv’e başvuru süreci
  Özel entegratör aracılığıyla e-Arşiv uygulamasını kullanmak isteyen mükellefler, Başkanlıktan e-Arşiv uygulaması için izin almış özel entegratörlere başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. e-Arşiv Uygulamasından özel entegrasyon yöntemiyle yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’na bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.
 • E-Arşiv uygulamasında fatura düzenleme süreci

  397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan tebliğe göre e-Fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

  397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.
  Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.

 • E-Arşiv ile e-Fatura arasındaki fark nedir?
  e-Fatura’da amaç; e-Fatura’ya tabi şirketler arasındaki fatura alma ve gönderme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamaktır. e-Arşiv’de ise amaç, e-Fatura’ya tabi olmayan şirketler ve ayrıca şahıslar için düzenlenecek faturaların elektronik ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve saklanmasıdır. E-Arşiv faturası düz kağıda basılarak verilebileceği gibi mükellefin talebi doğrultusunda elektronik ortamda e-mail ile de gönderilebilir ve sorgulanabilir.
 • e-Arşiv uygulamasında Özel Entegratörlerin Rolü nedir?
  421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan Özel Entegrasyon izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında belge düzenlemek isteyen mükelleflere e-Arşiv faturası düzenleme ve GİB’e gönderilecek e-Arşiv raporu oluşturma, Faturayı mali mühürle onaylama,Zaman damgası kullanma (bu konudaki zorunluluk GİB tarafından şimdilik kaldırıldı) ve, Elektronik ortamda alıcıya iletme hizmeti verirler. e-Arşiv hizmetini Özel Entegratör sistemi üzerinden alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında Özel Entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler
 • e-Arşive Parçalı Geçiş Mümkün mü?
  e-Arşiv’ e parçalı geçiş imkanı yoktur. Firmanın tüm satış kanallarının (toptan, e-ticaret ve perakende) ve tüm mağazalarının e-Arşiv’ e aynı anda geçmeleri gerekmektedir.
 • Gider Pusulaları e-Arşiv’e dahil midir?
  Gider pusulaları tebliğde bulunmamaktadır. Dolayısıyla kullanıcılar gider pusulası işlemlerini bugün olduğu gibi yapmaya devam edeceklerdir.
 • Özel entegratörle çalışacak mükelleflerin mali mühür almaları gerekecek mi?
  Evet. Mükellef her şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurup mali mühürünü temin ettikten sonra özel entegratörle anlaşma yapabilecektir
 • Özel entegratörle çalışmaya başlayan mükelleflerin portalları açık kalabilir mi?
  Hayır. E-fatura uygulamasından sadece bir yöntemle faydalanabilir.
 • Özel entegratörle çalışmaya başladım ancak anlaşmazlık olması durumda portal hesabımı tekrar açtırabilir miyim?
  Özel entegratör üzerindeki hesabınızın kapatılması durumunda portal hesabınız otomatik olarak aktive olacaktır.
 • Fatura cevaplama süreci kaç gün?
  Gönderilen ticari faturalar için 7 günlük bir onay ve/veya ret süresi mevcuttur. Ancak bu sürede e-faturaya muhatabı tarafından cevap verilmedi ise düzenlenen e-fatura sistem tarafından kabul edildi cevabı ile karşı tarafa iletilmektedir.
 • Zamanında cevap verilmeyen faturalar ne oluyor?
  7 günün sonunda cevaplandırılmayan e-faturalar kabul edilmiş sayılır. Sistem fatura kabul edilmiştir cevabı ile muhataba cevap ve statü dönmektedir.
 • Karşı taraf portal kullanıcıysa ne yapmak gerekiyor?
  E-fatura düzenlenirken karşı taraftaki mükellefin hangi yöntemle bu hizmetten faydalandığının bir önemi yoktur, portal kullanıcısı ise portal kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme bağlanarak kendine gelen e-faturaları görebilir, onay ve ret vereblir, düzenleme yapcak ise de mali mühürü ile e-faturayı yollayabilmektedir.
 • Temel Fatura nedir?
  Her ölçek ve sektördeki kamu veya özel sektör satıcı ve alıcıları ile her türlü mal veya hizmet satışını, kapsamaktadır. Bu senaryoda faturaya ilişkin itirazlar harici yollarla gerçekleşmektedir. Fatura alınır alınmaz kayda alınıp, eğer itirazi bir durum sözkonusu ise 1 hafta içinde mali mühürle alınmış e-faturaya Noter kanalı ile itiraz edilebilmektedir.
 • Faturalar kim tarafından arşivlenecek?
  Faturalar, Özel Entegratör tarafından da sözleşme kuralları gereği muhafaza edilecek olmakla birlikte, bunların mükelleflerce kendi bilgi işlem sistemlerine indirilerek muhafaza edilmesi de mümkündür.
 • Geçmiş tarihli e-fatura düzenlenebilecek mi?
  E-fatura sisteminde en çok 7 gün öncesine fatura düzenlenebilecek. Zira, bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’na göre faturanın mal teslimi veya hizmet ifasından sonraki 7 gün içinde düzenlenmesi zorunlu.
 • Ticari fatura nedir ?
  Ticari fatura senaryosu, tacirlerin birbirleri veya kamu kurumları ile faturalaşmalarında tarafların rollerini, fatura düzenleme iş akışını ve bu akışta uygulama yanıtının (application response) kullanımını ifade eder.Bu senaryo, yapılacak mal ve hizmet satışları dolayısıyla fatura düzenlenmesi, söz konusu faturaların kabul edilmesi veya reddedilmesi ile düzeltme işlemleri için uygulama yanıtı düzenlenmesine ilişkin iş akışlarından oluşmaktadır.Bu senaryo kapsamında düzenlenen fatura, temel fatura senaryosunda düzenlenen faturadan farklı değildir. Temel fatura senaryosundan farklı olarak, Ticari Fatura Senaryosunda uygulama yanıtı kullanımına imkan verilmiştir. Ticari Fatura Senaryosu kapsamında faturalaşma, tarafların bu konuda gösterecekleri açık rızaya bağlıdır.Senaryo kapsamında düzenlenen fatura, vergi kanunları ve ilgili düzenlemelere bağlı olarak düzenlenen faturayı ifade eder. Uygulama yanıtı ise e-Fatura Uygulaması kapsamında gönderilen faturanın kabul, red ve düzeltme işlemlerinin yine uygulama içerisinde yapılmasının sağlanması amacıyla kullanılması öngörülen bir belge olup, bu senaryoda açıklanan esaslar dahilinde düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Faturalar nasıl arşivleniyor?
  E-Fatura kapsamındaki faturalar Özel entegratörün bilgi sistemlerinde arşiv dosyalarında ulaşılır şekilde tutulmaktadır. Kullanıcılar dilerlerse arşivde tutulan e-fatura bilgisini lokal bilgisayarlarına da indirebilir.
 • Birden Fazla kullanıcı tanımlayabiliyor muyuz?
  Evet. Aynı şirket içide birden fazla kullanıcı tanımlanarak, gönderilecek ve alınacak e-faturalarla ilgili işlemler yapılabilir.
 • Zorunluluk kapsamında olan ancak sisteme kayıtlı olmayan kullanıcılara kağıt fatura düzenlenmesi durumunda bize cezai yaptırım olur mu?
  e-fatura kullanım zorunluluğu 01.09.2013.tarihinden itibaren sisteme kayıtlı taraflar arasında zorunludur. Ancak zorunluluk kapsamında olmasına rağmen sisteme kayıtlı olmayan tarafa kağıt fatura gönderilmesi gönderen tarafa herhangi bir mesuliyet yüklemez.
 • Mali mühür nedir?
  Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir.
 • E-Fatura ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir?
  E-Faturanın düzenlenmesinde, gönderilmesinde ve alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.e-Fatura Başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara uygun biçimde oluşturulmalıdır.e-Fatura, sadece e-Fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle e-fatura alma yetkisi bulunmayanlar adına e-fatura düzenlenmesi mümkün değildir.e-Faturalar, e-Fatura Uygulaması aracılığı ile müşterilere gönderilmelidir. Bu bakımdan uygulama harici yollarla gönderilen herhangi bir elektronik belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-fatura olarak kabul edilmez. Müşterinin uygulama üzerinde tanımlı olması, faturanın format ve standartlara uyması ve elektronik belgenin mali mühür ile mühürlenmiş olması bu sonucu değiştirmez.e-Fatura mali mühür ile mühürlenmelidir. Üzerinde mali mühür bulunmayan herhangi bir belge Vergi Usul Kanunu kapsamında e-fatura olarak kabul edilmez.