E-İrsaliye

E-fatura kullanan şirketlerin, e-irsaliye ile güvenli bir alış verişi olmakla beraber işletmeler için zaman tasarrufu , masrafların azaltılması gibi giderleri ortadan kaldıran, elektronik ortamda kullanılan ve normal irsaliye ile aynı hukuki değere sahip bir irsaliye çeşitidir. Bu düzenlemeler işlemlerin belgelendirilmesinde önemli kolaylıklar sağlayacağı gibi , arşivleme problemlerinin önemli oranda ortadan kalkması gibi avantajlar sağlamaktadır.